Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Xét nghiệm để xác định ca mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện.

04:29 29/12/2021

Vào chiều ngày 29/12/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 4763/SYT-NVY về việc xét nghiệm để xác định ca mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện.

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện;

Sở Y tế hướng dẫn xét nghiệm để xác định ca mắc COVID-19 và tình trạng khỏi bệnh, cho người bệnh ra viện, với những nội dung sau đây:

1. Xác định người nhiễm SARS-CoV-2

Người được xác định nhiễm SARS-CoV-2 khi có kết quả xét nghiệm dương tính một trong các trường hợp sau:

1.1. Trường hợp bệnh nghi ngờ (*) hoặc bất cứ người nào có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR;

1.2. Trường hợp bệnh nghi ngờ (*) có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 (**);

1.3. Người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19 trong 14 ngày và có 02 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ) (**).

Trường hợp chỉ có 01 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 thì cần phải thực hiện xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

(*) Người bệnh nghi ngờ: theo định nghĩa tại Mục 2.1 của Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế.

(**) Xét nghiệm kháng nguyên: test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng hình thức trực tiếp hoặc giám tiếp qua các phương tiện từ xa.

2. Xác định tình trạng khỏi bệnh và cho người bệnh ra viện

2.1. Người bệnh COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ được cách ly điều trị tại nhà, được dỡ bỏ cách ly khi:

- Thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày;

- Kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 theo điều kiện (**).

- Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác định khỏi bệnh.

2.2. Người bệnh COVID-19 tại các cơ sở thu dung điều trị

a) Người bệnh COVID-19 đơn thuần

- Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 03 ngày trở lên;

- Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc dương tính có chỉ số Ct ≥ 30 hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép);

- Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 07 ngày. Tuân thủ thông điệp 5K. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào cần báo cho y tế địa phương để thăm khám và xử trí kịp thời.

b) Người bệnh COVID-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo

- Các triệu chứng lâm sàng của bệnh COVID-19 hết trước ngày chuyển khoa điều trị bệnh nền hoặc ra viện từ 03 ngày trở lên;

- Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc dương tính có chỉ số Ct ≥ 30 hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép);

- Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú.

- Trường hợp bệnh nền, bệnh kèm theo đã ổn định, người bệnh được xuất viện, tự theo dõi trong 07 ngày. Tuân thủ thông điệp 5K. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào cần báo cho y tế địa phương để thăm khám và xử trí kịp thời.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang