Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

An Giang: Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Khu ký túc xá Trường Trung cấp Kỹ thuật-Tổng hợp An Giang.

04:30 23/11/2021

Vào ngày 22/11/2021, Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Khu ký túc xá Trường Trung cấp Kỹ thuật-Tổng hợp An Giang.

Cụ thể:

1. Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, cụ thể như sau:

a) Tên gọi: Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Khu ký túc xá Trường Trung cấp Kỹ thuật-Tổng hợp An Giang (sau đây gọi là Cơ sở).

b) Đơn vị phụ trách chuyên môn: Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Phú.

c) Địa điểm: khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

d) Quy mô: 250 giường bệnh.

đ) Hạng cơ sở khám, chữa bệnh (theo hạng TTYT phụ trách): hạng III.

e) Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 ngày 22/11/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.

2. Cơ sở chịu trách nhiệm thu dung và điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang