Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Bộ Y tế: Quyết định phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

10:25 16/09/2021

Vào ngày 15/9/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4429/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

Cụ thể:

Mục đích

Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông qua Giải báo chí nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành y tế chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực y tế.

Yêu cầu

Tổ chức Giải báo chí phải đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí.

Tổ chức Giải Báo chí đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đánh giá đúng những tác phẩm báo xuất sắc viêt về ngành y tế.

Tổ chức Giải Báo chí với tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo trang trọng, tôn vinh nghề báo và người làm báo.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang