Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Bộ Y tế: Tăng cường truyền thông phần mềm dinh dưỡng mẹ và bé

02:13 08/10/2021

Vào ngày 08/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 8483/BYT-BM-TE về việc tăng cường truyền thông phần mềm dinh dưỡng mẹ và bé.

Cụ thể:

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4976 /QĐ-BYT về việc phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em đến 60 tháng tuổi tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc, kể cả y tế ngoài công lập và tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là Phần mềm). Đây là công cụ hữu ích cho cả cán bộ y tế và người dân trong thực hành dinh dưỡng bà mẹ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em đến 60 tháng tuổi toàn diện.

Để tăng khả năng tiếp cận, sử dụng phần mềm đến các thai phụ, bà mẹ nuôi con nhỏ và cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị y tế tại địa phương:

1. Tăng cường quảng bá về phần mềm trên các kênh truyền thông của đơn vị như website, fanpage; các hoạt động truyền thông tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại đơn vị và cộng đồng;

2. Phối hợp với cán bộ chương trình thực hiện các hoạt động quảng bá cho phần mềm tại đơn vị (như đặt bàn hướng dẫn sử dụng, cấp phát tài liệu truyền thông về phần mềm cho các thai phụ, bà mẹ nuôi con nhỏ).

3. Sử dụng file thiết kế tài liệu truyền thông về phần mềm để in, sử dụng vào mục đích truyền thông về dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại địa phương, đơn vị (tải tại https://dinhduongmevabe.com.vn/ve-chuong-trinh/van-ban/379- tai-lieu-truyen-thong), xin gửi mẫu và hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông theo phụ lục.

Trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đơn vị gửi ý kiến, phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, số 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0246273315/ 02839117199 và email: lienhe@dinhduongmevabe.com.vn) để được hỗ trợ kịp thời.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang