Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Rà soát, thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

10:34 04/09/2020

Trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) tại một số tỉnh, thành phố. Qua rà soát, đã phát hiện một số người dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã có mua và sử dụng sản phẩm của Công ty này.

Vào ngày 04/9/2020, Sở Y tế An Giang đã ban hành Công văn số 2207/SYT-NVY gửi đến các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang về việc rà soát, thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

        1. Căn cứ Danh sách người tiêu cùng có sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Danh sách gửi kèm), liên hệ tình trạng sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng trên địa bàn quản lý, thu hồi các sản phẩm nếu còn lưu giữ. Đồng thời theo dõi sát sức khỏe người sử dụng sản phẩm này.

         2. Báo cáo về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh qua email:  ccatvstp@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957811 để phối hợp xử lý.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Phạm Ngọc Anh - Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về