Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Nước sạch nguồn tài nguyên quý giá

03:44 30/03/2022

Ngày Nước sạch Thế giới 22/3 nhằm truyền tải thông điệp về ý nghĩa của nước, giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Có thể nói nước là máu của sự sống, mọi biến động về nguồn nước sẽ ảnh hướng các yếu tố môi trường và sự sống trên trái đất. Hiện nay tại nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới, nhu cầu về nước sạch và các điều kiện về vệ sinh môi trường của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ do bị hạn chế trong việc tiếp cận với các nội dung này bởi nhiều nguyên nhân. Vì vậy nước có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng.

Trong các hộ gia đình, trường học, khu công nghiệp hay nơi làm việc nước có thể mang ý nghĩa về mặt sức khỏe, vệ sinh và quyết định năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Ở các nền văn hóa đậm chất tín ngưỡng tâm linh, nước có ý nghĩa kết nối với con người và cả cộng đồng với vạn vật, với thiên nhiên, nước mang ý nghĩa cho sự hòa bình, hòa hợp và bảo tồn.

Do đó, nước sạch là nguồn tài nguyên quý giá và có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, văn hóa xã hội; vì vậy, cần tăng cường các giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu, thực tế giá trị của nước cao hơn nhiều so với giá cả của nó./.

Ys. Trần Phú Đông - Khoa YTCC-DD, TTYT Châu Phú

   

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh