Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức tuổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

08:50 26/07/2021

Vào ngày 26/7/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức tuổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”.

Hướng dẫn này là căn cứ để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện (Hướng dẫn này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai tiêm chủng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành
hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang