Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19

10:18 12/05/2021

Vào ngày 11/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3886/BYT-DP về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Công văn do Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế ký gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố; Các Viện Vệ sinh dịch tể, Viện Pasteur; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố.

Ngày 05/3/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Để việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn và xử lý kịp thời các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm chủng; Bộ Y tế xây dựng Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 như sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ Hướng dẫn này chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc việc giám sát thường quy và giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID- 19 theo quy định của Bộ Y tế và thông qua ứng dụng Hồ sơ sức khỏe.

2. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế cấp huyện, các cơ sở tiêm chủng cài đặt ứng dụng Hồ sơ sức khỏe, hướng dẫn người được tiêm cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế (số điện thoại: 0243.8462364, email: tiemchungytdp@gmail.com)./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang