Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Nội dung cần lưu ý trong tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại khu công nghiệp

08:57 21/06/2021

Vào ngày 18/6/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia đã ban hành Công văn số 980/VSDTTƯ-TCQG gửi Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng 4 khu vực và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/TP về việc nội dung cần lưu ý trong tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại khu công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp để chủ động phòng chống dịch. Trên cơ sở các qui định, hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành, ý kiến của Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn một số điểm lưu ý trong quy trình tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các khu công nghiệp. (Tài liệu kèm theo)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia đề nghị Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng 4 khu vực, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/TP phổ biến, tập huấn cho cán bộ y tế về quy trình tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các khu công nghiệp và đưa vào triển khai để đảm bảo an toàn tiêm chủng và hiệu quả phòng chống dịch.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang