Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

10:21 28/04/2022

Thực hiện Công văn số 2007/BYT-DP ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành văn bản số 408/UBND-KGVX. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các công việc như sau:

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6

1. Về triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

Tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

2. Về triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được phân bổ vắc xin.

- Triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

- Tăng cường chỉ đạo, truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ./.

                                                                                              Văn Tài

                                                     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh