Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Rà soát trẻ em từ 12 đến 17 tuổi không còn đi học, trẻ tạm trú để tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19.

04:30 01/11/2021

Vào ngày 01/11/2021, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3681/SYT-NVY về việc rà soát trẻ em từ 12 đến 17 tuổi không còn đi học, trẻ tạm trú để tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể:

Thực hiện Chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 19  cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em đầy đủ và đạt hiểu quả, không để trẻ em bị bỏ sót trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là trẻ em không còn đi học (vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…), trẻ đang ở tạm trú, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp với ngành Y tế thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1.  Sở Lao động thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lập danh sách các trẻ em từ 12-17 tuổi hiện đang ở tại các Trung tâm bảo trợ trẻ em, Trường trẻ em khuyết tật,… tại các địa phương gửi về Sở Y tế để tổng hợp.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện): Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách quản lý trẻ em nhóm từ 12 – 17 tuổi (kể cả trẻ em hiện đang tạm trú tại các hộ gia đình, tại các nhà trọ, lang thang cơ nhỡ, không còn đi học,…) gửi về Sở Y tế.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện:

- Phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em để cha, mẹ, người giám hộ hiểu và ủng hộ;

- Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND địa phương để tổ chức tiêm vét cho các nhóm trẻ em nêu trên tại điểm cố định hoặc lưu động do địa phương lựa chọn và được tổ chức sau khi tiêm ngừa cho các em ở các trường học, bệnh viện theo kế hoạch.

4. Các đơn vị tổng hợp danh sách gửi về Sở Y tế trước ngày 05/11/2021 theo địa chỉ thhanh02@angiang.gov.vn, số điện thoại liên hệ: 0919.272.830 (CN: Hạnh -  Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y  - Sở Y tế) để tổng hợp.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang