Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

08:39 02/03/2023

Vào ngày 01/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 265/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Y tế. Đồng thời đăng tải lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh