Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin trong chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2022

02:07 29/08/2022

Sáng ngày 11/03/2022, Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin trong chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2022. Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị y tế công lập và tư nhân trong toàn tỉnh.

Thời gian qua, ngành Y tế An Giang đã triển khai nhiều giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mang lại hiệu quả tích cực góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành Y tế. Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của Sở Y tế (VNPT-iOffice) đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản của tỉnh, đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản trong cơ quan Sở Y tế, với Văn phòng UBND tỉnh, với các ban ngành, địa phương, đơn vị trong ngành. Tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, công tác quản lý bệnh viện, triển khai thực hiện các Chương trình y tế điện tử của Bộ Y tế: Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế; triển khai thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử, Bệnh án điện tử và phần mềm quản lý Trạm y tế xã theo tiêu chuẩn. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để theo dõi, điều trị F0 và ra mắt Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà để lưu trữ thông tin tiếp nhận trên phần mềm do VNPT An Giang cung cấp.

Tại hội nghị, các đơn vị y tế đã trình bày thuận lợi, khó khăn liên quan đến triển khai công nghệ thông tin trong thời gian qua; thảo luận, đề xuất các giải pháp để ngành Y tế thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả trong thời gian tới.

TS. BS. Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang phát biểu tại hội nghị

Theo TS. BS. Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang hội nghị lần này là nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Y tế An Giang, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị y tế tiếp cận nhiều giải pháp từ những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin góp phần phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Thanh Phú

 

https://cdcangiang.vn/index.php/2022/03/14/hoi-nghi-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-chuyen-doi-so-nganh-y-te-tinh-an-giang-nam-2022/