Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành.

10:20 03/08/2022 Chi tiết »
10:20 03/08/2022

02:47 02/08/2022

08:17 02/08/2022

02:18 27/07/2022

01:41 15/07/2022

01:54 07/07/2022

03:00 05/07/2022

10:16 05/07/2022

10:07 28/06/2022

09:54 28/06/2022

04:50 01/06/2022

02:47 01/06/2022

01:37 27/05/2022

03:52 12/05/2022

09:13 10/05/2022

09:06 10/05/2022

12:39 06/05/2022

01:23 27/04/2022

02:41 26/04/2022

03:54 08/04/2022

09:14 18/03/2022

Hình ảnh