Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Mẫu Ophazidon giả

10:16 05/07/2022

Vào ngày 30/6/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2120/SYT-NVD về việc mẫu Ophazidon giả.

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế về việc phát hiện mẫu Ophazidon giả.

Thông tin sản phẩm trên nhãn ghi:

Viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-17, Số lô: 480821, NSX: 17/08/2021, HD: 17/08/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu Định tính, Định lượng (cafein) và Định lượng (paracetamol).

Các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật được nêu chi tiết tại Công văn số 5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế.

(đính kèm nội dung và hình ảnh phân biệt theo Công văn số 5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế).

Sở Y tế yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh thông tin cho tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị biết để thực hiện.

2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Ophazidon giả nêu trên.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Ophazidon giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng sản phẩm Ophazidon giả.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc lô thuốc giả về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh