Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan

02:13 23/07/2018

Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý Dược thông báo về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan

      Ngày 13/7/2018 Cục Quản lý Dược có công văn số 13441/QLD-CL  về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan.

     Trong đó có kèm theo các danh mục:

        (1) Danh mục 1 - Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi;

        (2) Danh mục 2 - Danh sách các thuốc chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu bị tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng  trên lãnh thổ Việt Nam;

        (3) Danh mục 3 - Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh.

     Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc biết và thực hiện./.

 
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Cục Quản lý Dược