Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Duy trì và tăng cường kết nối liên thông giữa phần mềm quản lý tại các cơ sở kinh doanh dược với cổng Dược Quốc gia.

02:35 22/02/2023

Vào ngày 20/02/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 341/SYT-NVD về việc duy trì và tăng cường kết nối liên thông giữa phần mềm quản lý tại các cơ sở kinh doanh dược với cổng Dược Quốc gia.

Cụ thể:

Thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Sở Y tế An Giang đã triển khai hướng dẫn thường xuyên hằng năm bằng các văn bản số 3367/SYT-NVD ngày 24/12/2018 về việc “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở kinh doanh thuốc”; văn bản số 1022/SYT-NVD ngày 29/04/2021 về việc “Tăng cường kiểm tra, xử lý các lô thuốc có thông tin đã hết hạn sử dụng trên cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”; văn bản số 2351/SYT-NVD ngày 11/08/2021 về việc “Thực hiện kết nối liên thông các cơ sở bán buôn thuốc”; văn bản số 1020/SYT-NVD ngày 08/04/2022 về việc “Tăng cường quản lý, kết nối liên thông của các cơ sở kinh doanh thuốc”.

Nhà thuốc không liên thông dữ liệu sẽ phải ngừng hoạt động-Ảnh:suckhoedoisong.vn

Đến nay, tình hình các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh An Giang ứng dụng phần mềm quản lý có liên thông dữ liệu với cổng Dược Quốc gia, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tổng số cơ sở kinh doanh dược khai báo tài khoản trên cổng Dược Quốc gia đạt 94% nhiều cơ sở kinh doanh dược đã thực hiện tốt việc cập nhật thường xuyên thông tin xuất-nhập-tồn thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh dược chưa thực hiện liên thông dữ liệu xuất, nhập thuốc thường xuyên, còn tồn tại hình thức đối phó, chỉ cập nhật liên thông một phần...

Để đảm bảo thực hiện đúng việc cập nhật thường xuyên số liệu xuất- nhập-tồn từ phần mềm quản lý nhà thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược lên cổng Dược Quốc gia. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên cập nhật chính xác số liệu xuất-nhập-tồn và hạn dùng của thuốc hằng ngày lên hệ thống cổng dữ liệu Dược Quốc gia. Kịp thời phát hiện các thông tin lô thuốc đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng tại các cơ sở kinh doanh dược để có các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định. Tránh tình trạng để thuốc hết hạn sử dụng trên cổng dữ liệu Dược Quốc gia.

2. Các cơ sở sở kinh doanh dược yêu cầu các nhà cung cấp phần mềm quản lý dược mà cơ sở đang sử dụng phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc “Ban hành chuẩn đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc phiên bản 1.0” và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc “Ban hành chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán kẻ thuốc phiên bản 1.0”; Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đón đơn thuốc từ hệ thống thông tin quốc qua về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn quy định tại Quyết định 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc “Ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”.

3. Thanh tra Sở, Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chưa thực hiện cập nhật dữ liệu xuất-nhập-tồn thường xuyên, đầy đủ lên cổng dữ liệu Dược Quốc gia, thuốc hết hạn sử dụng còn tồn tại trên cổng dữ liệu Dược Quốc gia, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang