Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

08:32 12/09/2023

Vào ngày 11/9/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2262/SYT-NVD về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Ảnh minh họa: SKĐS

Cụ thể:

Sở Y tế An Giang nhận được Công văn số 9358/QLD-CL ngày 08 tháng 9 năm 2023 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Qua đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo mẫu thuốc Viên nén bao phim PymeRoxitil (Roxithromycin 150mg), số GĐKLH: VD-28304-17, Số lô: 010522, NSX: 18/05/2022, HSD: 18/05/2025 do Công ty Cổ phần Pymepharco sản xuất, Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tạp chất liên quan (Vi phạm mức độ 2).

  1. Sở Y tế An Giang thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trong toàn tỉnh An Giang đối với toàn bộ lô thuốc sau:

Tên thuốc

Tên đơn vị SX

Số ĐK, Số lô,

Hạn dùng

Lý do thu hồi

Viên nén bao phim PymeRoxitil (Roxithromycin 150mg)

Công ty Cổ phần Pymepharco

Số GĐKLH: VD-28304-17,

Số lô: 010522,

NSX: 18/05/2022,

HSD: 18/05/2025

Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tạp chất liên quan (Vi phạm mức độ 2)

  1. Sở Y tế An Giang yêu cầu:

- Tất cả các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh An Giang đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên;

- Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này cho tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân biết để thực hiện;

- Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này, nếu phát hiện có cơ sở vi phạm, xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo về Sở Y tế;

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang