Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 dùng đường uống.

09:14 18/03/2022

Vào ngày 17/3/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 779/SYT-NVD về việc kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 dùng đường uống.

1 loại thuốc điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất. (Nguồn: bostonpharma.com.vn)

Cụ thể:

Ngày 17/02/2022, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 69/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt - 174. Trong đó Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành cho 03 loại thuốc dùng đường uống để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc mua, bán thuốc điều trị COVID-19 dùng đường uống, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo đúng các quy định về kê đơn thuốc tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế.

- Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, nghiêm cấm các cơ sở đầu cơ, tích trữ tăng giá thuốc điều trị COVID-19 bất hợp lý.

2. Các Nhà thuốc trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Nghiêm cấm các Nhà thuốc đầu cơ, tích trữ tăng giá thuốc điều trị COVID-19 bất hợp lý.

- Do thuốc điều trị COVID-19 là thuốc phải quản lý chặt chẽ nên để đảm bảo an toàn, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở chỉ bán thuốc điều trị COVID-19 khi có đơn của bác sĩ theo đúng các quy định hiện hành về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược, các quy định về kinh doanh thuốc (trong đó có thuốc điều trị COVID-19 dùng đường uống), vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch; xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tự ý tăng giá ảnh hưởng đến công tác bình ổn giá và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, điện thoại: 02963.854.380) để phối hợp giải quyết./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh