Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

02:41 26/04/2022

Vào ngày 26/4/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Cống văn số 1194/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể:

Sở Y tế An Giang nhận được Công văn số 2908/QLD-MP ngày 15/4/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng mỹ phẩm, Sở Y tế thông báo như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện thu hồi lô mỹ phẩm (nếu có):

- Tên mỹ phẩm: “Kem chống nẻ dưỡng ẩm Hame soft 10g”;

+ Số lô: 011020;

+ Ngày sản xuất: 27/10/20, Hạn dùng: 27/10/23.

- Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 7939/20/CBMP-HN.

- Sản phẩm của Công ty cổ phần dược VP - Pharm, do Công ty TNHH liên dược mỹ phẩm Ivypharma sản xuất.

- Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về
giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo
quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy
định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

2. Phòng Y tế các huyện, thị/thành phố triển khai thông báo này đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm; phát hiện và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh