Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Mẫu Cefuroxim 500 giả.

09:19 16/08/2022

Vào Sáng ngày 16/8/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2602/SYT-NVD về việc mẫu Cefuroxim 500 giả.

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 7775/QLD-CL ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu Cefuroxim 500 giả,

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén dài bao phim CEFUROXIM 500, SĐK: VD-27836-17, lô SX: 71240820, NSX: 240820, HD: 240823; Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:

 

 

(Hình ảnh được cung cấp tại Công văn số 775/QLD-CL ngày 12/08/2022 của Cục Quản lý Dược)

Sở Y tế yêu cầu:

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm CEFUROXIM 500 giả có dấu hiệu nhận biết nêu trên.

- Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh thông tin cho tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị biết để thực hiện.

- Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm CEFUROXIM 500 giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc CEFUROXIM 500 giả.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh