Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19

03:33 23/04/2021

Vào ngày 22/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1966/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19 áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, Nhà nước và tư nhân trên cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang