Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

09:47 02/02/2024

Ngày 01/02/2024, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 305/SYT-NVY gửi đến các đơn vị y tế trong tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ảnh minh họa

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và để tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội năm 2024, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị và cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ, ngày hội trong năm 2024. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội; tuyên truyên quy dịnh về những hành vi bị nghiêm cấm; tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch tham mưu Lãnh đạo và bố trí ngân sách đơn vị, địa phương hằng năm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Triển khai hiệu quả các biện pháp cấp cứu, sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

4. Các Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại rượu, bia hằng năm gửi Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế theo quy đinh.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nguồn: Công văn số 305/SYT-NVY ngày 01/02/2024 của Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang