Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Tăng cường triển khai tiêm ngừa tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng cường (lần 1 và lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên

12:39 25/05/2022

Vào ngày 24/5/2022, Ông Phàn Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1581/SYT-NVY về việc tăng cường triển khai tiêm ngừa tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng cường (lần 1 và lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên

Ảnh:internet

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 1137/VSDTTƯ-TCQG ngày 19/5/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2.

Căn cứ Công văn số 530/UBND-KGVX ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức tiêm liều nhắc lại để tăng cường vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch phân bổ vắc xin trong quí II/2022 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc thống nhất đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn tỉnh. Để việc triển khai tiêm phòng COVID-19 được đầy đủ và kịp thời trong quí II/2022, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp với Sở Y tế triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh các nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng tiêm liều nhắc lại để tăng cường (lần 2) tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị vắc xin và các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng phù hợp với số lượng vắc xin được phân bổ từ Bộ Y tế và tình hình thực tiễn yêu cầu phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài phát thanh và Truyền hình An Giang tham mưu Sở Y tế xây dựng các chuyên mục để phát sóng và đưa tin nội dung truyền thông về lợi ích của tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 đối với liều nhắc lại; chủ động trong định hướng dư luận, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời về mũi bổ sung, mũi nhắc lại để tăng cường để người dân hiểu, đồng thuận tham gia trong thời gian tổ chức triển khai.

2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

2.1. Căn cứ theo Kế hoạch và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp các ban ngành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tiêm ngừa liều nhắc lại để tăng cường lần 2 trình UBND địa phương phê duyệt theo đúng đối tượng và phân bổ thời gian, địa điểm phù hợp; đồng thời lập danh sách, đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm liều nhắc để tăng cường lần 2 cho các nhóm đối tượng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

- Đối tượng:

+  Người từ 50 tuổi trở lên;

+  Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

+ Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Lưu ý: Đề nghị Trung tâm Y tế trích xuất từ phần mềm danh sách các đối tượng chưa tiêm cho các xã, ấp để thuận lợi cho việc rà soát, triển khai.

- Thời điểm tiêm nhắc lại lần 2 đối với các đối tượng nêu trên:

+ Ít nhất 4 tháng sau tiêm nhắc lần 1.

+ Đối với người mắc COVID-19 sau khi tiêm nhắc lần 1: sau khi khỏi bệnh là 03 tháng.

2.2. Phối hợp với các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, tiếp nhận danh sách tổ chức triển khai tiêm ngừa cho các đối tượng tiêm liều nhắc lại để tăng cường (lần 1 và lần 2) theo quy định.

2.3. Tăng cường công tác truyền thông với tần suất nhiều lần trong Trung tâm (khu điều trị) để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiểu biết về lợi ích của tiêm chủng phòng COVID-19, biết thời gian cần tiêm liều nhắc lại lần 1 và đối tượng tiêm nhắc lần 2 của đợt này, biết điểm đăng ký tiêm ngừa để cộng đồng phối hợp tốt trong thời gian triển khai.

3. Đối với các Sở, ngành tỉnh:

Để chuẩn bị tiêm liều nhắc lại để tăng cường (lần 1 và lần 2) đúng theo đối tượng và tiến độ, Sở Y tế đề nghị:

3.1. Đối với Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại mỗi địa phương rà soát công nhân, người lao động tại cơ sở, liên hệ Trung tâm Y tế và cung cấp danh sách đối tượng chưa tiêm liều nhắc lại (lần 1) để tổ chức triển khai tiêm tại địa phương, đảm bảo tất cả công nhân, người lao động đều phải được tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (lần 1), đồng thời lập danh sách đối tượng đã tiêm mũi nhắc lần 1 được ít nhất 4 tháng trở lên để chuẩn bị tiêm nhắc lần 2, liên hệ Trung tâm Y tế địa phương gửi danh sách đăng ký tiêm.

Tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm ngừa tăng cường khả năng phòng COVID-19 cho công nhân, qua đó nhằm tuyên truyền đến gia đình của công nhân để cộng đồng tích cực tham gia tiêm ngừa.

3.2. Đối với các Sở, ban ngành khác: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, lập danh sách tiêm cho các đối tượng là lực lượng tuyến đầu, cán bộ đảng viên chưa tiêm liều nhắc lại (lần 1) và danh sách chuẩn bị tiêm liều nhắc lại (lần 2) theo quy định, liên hệ Trung tâm Y tế địa phương để tổ chức tiêm.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các ban ngành địa phương phối hợp ngành y tế đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến lịch tiêm liều nhắc lần 1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoàn thành trong quí II/2022; lập danh sách các đối tượng đi khỏi địa phương, đối tượng không đồng ý tiêm.

- Chỉ đạo Đài phát thanh từ huyện đến xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền với tầng suất nhiều lần trong ngày (trực tiếp hoặc gián tiếp) tại các điểm tập trung đông người như: chợ, khu công nghiệp, trường học, bến phà, bến đò, họp tổ dân phố,…để người dân hiểu biết về lợi ích của vắc xin tăng cường khả năng phòng COVID-19 (giảm triệu chứng, giảm bệnh nặng và tử vong khi mắc bệnh) nhất là tiêm vắc xin liều nhắc lại.

Trong thời gian triển khai nếu các sở, ngành và các đơn vị y tế có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp Y), số điện thoại: 0919.272.830 (CN Hạnh) để tham mưu Ban Giám đốc hỗ trợ kịp thời.

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang