Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang.

12:52 26/05/2022

Vào ngày 26/5/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 1603/TB-SYT về việc thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể:

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang