Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

04:47 01/06/2022

Vào ngày 31/5/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1667/SYT-NVY về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Zalo

 

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 2831/VPUBND-KGVX ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 699/TB-BYT ngày 24/5/2022 về Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tính đến ngày 29/5/2022, toàn tỉnh An Giang đã thực hiện tiêm được 4.395.515 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó:

+ Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở được: 3.881.392 liều (tỷ lệ mũi 1 đạt: 100,1 %; mũi 2 đạt: 99,3%; mũi nhắc lại lần 1 để tăng cường đạt: 34,9% (478.191 mũi/1.371.622 người); mũi bổ sung đạt: 79,2% (475.923 mũi tiêm/601.195 người đã tiêm Vero Cell cần tiêm bổ sung).

+ Tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi được: 407.397 liều (mũi 1 đạt: 105,3%, mũi 2 đạt: 99,6%).

+ Tiêm cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi được: 106.726 liều (mũi 1 đạt 48%).

Từ kết quả trên cho thấy tỷ lệ tiêm vắc xin mũi nhắc lại lần 1 để tăng cường cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên còn rất thấp, tiến độ thực hiện rất chậm so với chỉ tiêu kế hoạch và trễ tiến độ thời gian theo lịch tiêm.

Để đảm bảo tiến độ và hoàn thành việc “tiêm mũi 3 (mũi nhắc 1) cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành 02 mũi tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi” trong Quí II năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền Thông:

- Chỉ đạo các Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố phối hợp y tế thực hiện tuyên truyền sâu rộng về lợi ích, quyền và trách nhiệm khi thực hiện tiêm phòng vắc xin đến mọi người để hiểu, đồng thuận tiêm các mũi tăng cường tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

- Hỗ trợ lực lượng công nghệ thông tin tại các điểm tiêm (cấp xã/ phường/ thị trấn) phối hợp cán bộ y tế để chuẩn hóa và kết nối dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với ngành y tế tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại để tăng cường miễn dịch cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm và triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các ban, ngành khẩn trương rà soát đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 20/5/2022 về việc thống nhất đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng cường lần 2 trên địa bàn tỉnh An Giang. Gửi đề xuất đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 02/6/2022 để tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai.

Nhằm chăm lo sức khỏe cho người dân được tốt hơn, hạn chế tối đa bệnh nhân nặng và tử vong trước khả năng dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại trong thời gian tới (theo dự đoán của một số nhà nghiên cứu dịch bệnh trên thế giới); đồng thời sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tồn đọng vắc xin hết hạn sử dụng tại địa phương. Sở Y tế rất mong các đơn vị phối hợp ngành Y tế để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang