Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dự phòng của các Trung tâm Y tế tuyến huyện năm 2022”.

09:11 23/09/2022

Vào ngày 22/9/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-SYT về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dự phòng của các Trung tâm Y tế tuyến huyện năm 2022”.

Cụ thể:

Ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dự phòng của các Trung tâm Y tế tuyến huyện năm 2022”, kèm theo Quyết định này; Áp dụng đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố tại tỉnh An Giang. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang làm đầu mối, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, báo cáo về Sở Y tế và Cục Y tế dự phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang