Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Tăng cường tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

04:17 27/09/2022

Vào ngày 26/9/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3069/SYT-NVY về việc tăng cường tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể:

Hiện nay, qua cập nhật báo hằng ngày về số trường hợp nhiễm và tử vong do COVID-19 của các địa phương, các bệnh viện trong tỉnh gửi về Sở Y tế, cho thấy còn rất nhiều trường hợp chưa tiêm chủng đầy đủ theo quy định (mũi 3, mũi 4), từ đó, số trường hợp mắc bệnh nặng phải nhập viện và tử vong có chiều hướng gia tăng do chưa tiêm chủng đầy đủ nhất là các đối tượng có tiền sử bệnh nền nhiều, người trên 50 tuổi.

Căn cứ Công văn số 5199/BYT-DP ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khi tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1055/UBND-KGVX ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công của đơn vị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp cùng Sở Y tế thực hiện các công việc như sau:

1. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022, Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 và các hướng dẫn của Bộ Y tế: Công văn số 4163/BYT-DP ngày 04/8/2022; Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022; Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ, đồng thời tiếp tục thực hiện các Công văn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin và hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế cần thực hiện:

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể: Tiếp tục rà soát, tổng hợp số đối tượng cần tiêm theo từng nhóm đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, khẩn trương đăng ký tiêm ngừa tại các đơn vị y tế trên địa bàn, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Đối với Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế: Khẩn trương rà soát nhân viên tại các Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh và các công nhân khu công nghiệp chưa có tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3, mũi 4) đầy đủ, vận động đi tiêm ngừa, đồng thời có giải pháp để các đối tượng tích cực phối hợp với ngành y tế tham gia tiêm ngừa.

4. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trực thuộc vận động Giáo viên tham gia đăng ký tiêm ngừa, đồng thời tuyên truyền, vận động phụ huynh có con, em đang học các cấp đăng ký tiêm ngừa đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Đối với Trường Đại học An Giang: Khẩn trương rà soát vận động cán bộ, Giảng viên, sinh viên tham gia đăng ký tiêm ngừa đầy đủ, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

6. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện:

- Đảm bảo đủ vắc xin, an toàn tiêm chủng, đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị.

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát sự kiện dựa vào cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.

7. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các ban ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 để khẩn trương hoàn thành mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả các loại vắc xin đã được phân bổ, không để vắc xin hết hạn và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, tổng hợp số đối tượng cần tiêm theo từng nhóm để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng và theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương.

8. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

- Tham mưu UBND địa phương chỉ đạo thành lập các Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng; tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

- Phối hợp với Đài phát thanh địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19, tuyên truyển về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm với các hình thức, thời lượng, thời điểm phù hợp và thực hiện tốt việc cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

Đề nghị các đơn vị phối hợp cùng Sở Y tế triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang