Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Chấn chỉnh việc tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file

04:38 12/04/2024 Chi tiết »
10:11 06/04/2023

04:15 03/04/2023

01:46 27/03/2023

10:57 24/03/2023

04:03 21/03/2023

10:43 17/03/2023

02:08 15/03/2023

01:56 15/03/2023

04:19 10/03/2023

09:00 02/03/2023

08:39 02/03/2023

04:20 24/02/2023

02:35 22/02/2023

02:06 09/02/2023

08:50 09/02/2023

10:06 08/02/2023

09:23 01/02/2023

09:08 31/01/2023